نمکسیا - بازی فضایی استراتژی نهایی

با هزاران بازیکن دیگر در یک بازی زمان واقعی به رقابت بپردازید. ادمیرال خود را قوی سازید و توانایی های سفینه های فرماندهی خود را آزاد سازید

اخرین اخبار

یک راند جدید شروع شد در کیهان 2 در تاریخ 2014-09-14 با سرعت x10
یک راند جدید شروع شد در کیهان 1 در تاریخ 2014-09-10 با سرعت x3