جنگ های فضایی - بازی فضایی استراتژی نهایی

با هزاران بازیکن دیگر در یک بازی زمان واقعی به رقابت بپردازید. ادمیرال خود را قوی سازید و توانایی های سفینه های فرماندهی خود را آزاد سازید

اخرین اخبار

2015-07-27

توجه کنید فرمانده!

کیهان ما در حال گرمتر شدن است. ما از منابع ناشناخته پیغامی دریافت کرده ایم. به نظر می رسد دوستانه باشد اما در هر صورت آدمیرال های ما هشدار داده اند تا با احتیاط عمل کنیم. به ما کمک کنید تا کیهان خود را خنک کنیم و با این کار جوایز فوق العاده ای کسب کنید. به همراه این جوایز فرصت برد یک تصویر سیاره مخصوص را نیز دارید.

این فرصت را از دست ندهید، ماجراجویی در زمان زیر به پایان می رسد:
2015-08-14 10:00 CET