نمکسیا - بازی فضایی استراتژی نهایی

با هزاران بازیکن دیگر در یک بازی زمان واقعی به رقابت بپردازید. ادمیرال خود را قوی سازید و توانایی های سفینه های فرماندهی خود را آزاد سازید

اخرین اخبار

یک راند جدید شروع شد در کیهان 2 در تاریخ 2014-11-12 با سرعت x10
سیر تکامل به اتمام رسید. شما آخرالزمان را رد کردین و به رستگاری رسیدید. یک فصل جدیدی در تاریخ نمکسیا همچنان منتظر رقم خوردن می باشد. [بیشتر بخوانید]
آیا شما به روح اعتقاد دارید؟ خوب، ما که اعتقاد داریم. فرصت را از دست ندهید تا بتوانید جوایز منحصر به فردی را از رویداد ویژه ما دریافت کنید، شروع رویداد 20 اکتبر می باشد.
تغییرات جدید بازی از تاریخ 13-10-2014 به اجرا در خواهد امد. حداکثر مبادله منابع در مرکز تجارت 5 برابر زیاد خواهد شد. شانس افتادن قرارداد 4 برابر زیاد خواهد شد و قیمت خرید قرارداد به میزان 3 برابر کاهش پیدا خواهد کرد. به همراه این تغییرات ما یک الویت عمومی برای همه نیرو ها خواهیم گذاشت، که اگر الویت اولیه وجود نداشت یا نابود شده بود فعال می شود.