نمکسیا - بازی فضایی استراتژی نهایی

با هزاران بازیکن دیگر در یک بازی زمان واقعی به رقابت بپردازید. ادمیرال خود را قوی سازید و توانایی های سفینه های فرماندهی خود را آزاد سازید

اخرین اخبار

یک راند جدید شروع شد در کیهان 1 در تاریخ 2014-12-02 با سرعت x3
یک راند جدید شروع شد در کیهان 2 در تاریخ 2014-11-12 با سرعت x10
سیر تکامل به اتمام رسید. شما آخرالزمان را رد کردین و به رستگاری رسیدید. یک فصل جدیدی در تاریخ نمکسیا همچنان منتظر رقم خوردن می باشد. [بیشتر بخوانید]